Celf a Dylunio Blwyddyn 2 UAL

Mae’r gwaith hwn sydd ar ddangos gan fyfyrwyr 2il flwyddyn Celf a Dylunio UAL yn benllanw gwaith a grëwyd yn ystod y flwyddyn academaidd hon a’r cyfyngiadau. Mae’r gwaith a grëwyd yn amryddawn ac yn cynnwys ystod o sgiliau a meysydd pwnc.

Yn ystod blwyddyn 1af Celf a Dylunio UAL, caiff myfyrwyr eu cyflwyno i’r sgiliau a’r creadigedd sydd eu hangen i osod sylfeini eu taith fel arlunwyr, dylunwyr, gwneuthurwyr, neu bobl greadigol broffesiynol drwy weithdai yn seiliedig ar sawl maes o fewn Celf a Dylunio.

Yn ystod eu 2il flwyddyn, gall myfyrwyr ddefnyddio a datblygu’r sgiliau hynny ac arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb iddynt. Gyda chyfuniad o ffotograffiaeth, cerameg, printiau, ffasiwn, tecstilau, dyluniadau, celf ddigidol a chelf gain, mae’r myfyrwyr hyn wedi creu gweithiau ardderchog o gyfryngau cymysg ac wedi datblygu eu harddull bersonol eu hunain.

Mae’r profiad addysgol eang a chyffrous hwn darparu’r myfyrwyr â’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i fynd ymlaen i Addysg Uwch neu gyflogaeth a thu hwnt.

April Eady


Chantelle Gleed


Chloe Booton


Daniel Pope


Eve Edwards


Grace Evans


Jesse James


Jordan Thomas


Kara Smith


Kiah Evans


Layiba Ahmed


Megan Thomas Stone


Rebecca Reed


Toby Colins

Cliciwch i fynd i mewn i’r Arddangosfa Ddigidol Cerdded O Amgylch!