Gradd Sylfaen mewn Cynhyrchu’r Cyfryngau Ail Flwyddyn

Kieran Green, Emma Phippings, Eiliott Wynn, Alicia Reed

The Real Detectorists

Wedi’i ffilmio ar leoliad mewn man cyfrinachol yng Nghymru, mae The Real Detectorists’ yn datgelu stori dau gasgliad o wrthrychau ac arfau o’r Oes Efydd y canfuwyd yn Sir Fynwy yn 2015. Ers hynny, mae’r casgliad wedi’i ddatgan yn drysor.

Daeth datguddwyr metel o hyd i gasgliad o fwyelli a blaenau gwaywffyn, y credir eu bod oddeutu 3,000 o flynyddoedd oed, mewn cae yn Llandeilo Gresynni. Mae’r eitemau yn dyddio’n ôl i 1000-800 CC. Daeth Lee Doyle, Liam O’Keefe, David Owen a John Thomas o hyd i naw blaen gwaywffyn efydd. Mae The Brilliant Bronze Age yn brosiect cymunedol, a arweinir gan Amgueddfeydd Sir Fynwy, sy’n gweithio gyda datguddwyr metel a thirfeddianwyr a Coleg Gwent.