Ysgol Roc Lefel Tri

Inevitable Monday

Laura Huckbody, Ross Henley & Gillie Finney

“Used and Abused” yw’r gân gyntaf i mi ei recordio a’i hysgrifennu pan ddechreuais y cwrs ysgol roc lefel tri. Roedd yn gyfle i mi ddechrau ar fy nhaith ysgrifennu a mynegi fy hun mewn ffordd y gall pobl eraill ei glywed. Rwyf wedi datblygu yn ystod y flwyddyn ac yn edrych yn ôl arni fel man cychwyn fy nhaith.

O ran datblygu ymhellach, byddaf yn canolbwyntio ar fy astudiaethau i gwblhau fy mlwyddyn olaf ar y cwrs gan gyflwyno ceisiadau i brifysgolion a gigio gymaint ag sy’n ddiogel a phosibl.